Dansprojecten groep 5 t/m 8

PARTY

Wat vind jij het leukste feest om te vieren? Carnaval, Koninginnedag of toch je eigen verjaardag? Gedurende workshop leren de leerlingen aan de hand van een aantal improvisatie – opdrachten en door de docenten aangeleerde danscombinaties hoe je een thema kunt uitbeelden in dans. Door samenwerking en inbreng van hun eigen creativiteit creëren de leerlingen samen een choreografie. Neem de flitsende party -kostuums erbij en de dansers en danseressen zijn helemaal klaar voor de eindpresentatie. De ouders mogen ook een uitnodiging ontvangen.

Groep

5-8

Datum

Dinsdag en donderdag

Aantal leerlingen per groep

Max. 30

Aantal groepen per keer

Max. 2

Plaats

School

Benodigde faciliteiten

2 grote leeggeruimde lokalen, een grote ruimte voor de eindpresentatie (Hoe meer publiek hoe groter de ruimte moet zijn), 2 muziekinstallaties, 1 leerkracht per groep aanwezig.

Prijs

€ 135,- per groep

THRILLER

Heb je stalen zenuwen? Kan jouw klas de spanning aan? Voorzichtigheid is geboden: vampiers, zombies, monsters en spoken dansen door jouw school…Kunnen jullie de school nog redden? De leerlingen gaan met behulp van de dansdocenten een griezelige danschoreografie in elkaar zetten. Als afsluiting een eindpresentatie. Maar geen eindpresentatie zonder publiek. Ouders….durven jullie te komen kijken?

Groep

5-8

Datum

Dinsdag en donderdag

Aantal leerlingen per groep

Max. 30

Aantal groepen per keer

Max. 2 groepen per project, max. 4 groepen per dag ( 2 ochtend, 2 middag)

Duur

2 uur ( incl. korte pauze en de eindpresentatie)

Plaats

School

Benodigde faciliteiten

Groot leeggeruimd lokaal per groep, 1 muziekinstallatie per groep, 1 leerkracht per groep aanwezig, een grote ruimte voor de eindpresentatie ( hoe meer publiek hoe groter de ruimte moet zijn)

Prijs

€ 135,- per groep

DANSMACHINE

Duw maar een knopje en de dansmachine gaat van start. Ze zijn er in alle soorten en maten: langzaam, snel, groot en klein. De dansdocenten maken met behulp van de fantasie van de leerlingen een dynamische choreografie rondom het thema machine.

Groep

5-8

Datum

Dinsdag en donderdag

Aantal leerlingen per groep

Max. 30

Aantal groepen per keer

Max. 2 groepen per project, max. 4 groepen per dag (2 ochtend, 2 middag)

Duur

2 uur ( incl. korte pauze en de eindpresentatie)

Plaats

School

Benodigde faciliteiten

Groot leeggeruimd lokaal per groep, 1 muziekinstallatie per groep, een grote ruimte voor de eindpresentatie (hoe meer publiek hoe groter de ruimte moet zijn), 1 leerkracht per groep aanwezig.

Prijs

€ 135,- per groep

LESSENREEKS

Inhoud

5 weken danslessen incl. een thematische eindchoreografie ( denk aan: ijstijd, swingfeest, graffiti, enz. het thema kan ook aan andere activiteiten op school aangepast worden.)

Opbouw

les 1: Kennismakingsles, uitleg over de komende weken, afspraken maken, eerste ervaring met dans maken

les 2,3: Door middel van uiteenlopende dansoefeningen en – opdrachten laten wij de leerlingen kennismaken met de verschillende facetten van dans (denk aan: ritme, dynamiek, ruimtegebruik, samenwerking, oppikken, zelf creëren, enz.).

les 4,5: Het maken van de choreografie voor de eindpresentatie. Verschillende dingen uit les 2,3 komen weer terug maar dan toegespitsts op de choreografie en het thema van de choreografie. In les 5 is de choreografie af en kan gepresenteerd worden.

Groep

5-8 (niveau wordt aan de groep aangepast)

Datum

Dinsdag en donderdag

Aantal leerlingen per groep

Max. 30

Duur

Een lesuur per keer gedurende 5 weken ( 5de les mogelijk iets langer i.v. met presentatie)

Plaats

School

Benodigde faciliteiten

Groot leeggeruimd lokaal per groep, 1 muziekinstallatie per groep, 1 leerkracht per groep aanwezig, een grote ruimte voor de eindpresentatie ( hoe meer publiek hoe groter de ruimte moet zijn)

Prijs

€ 225,- per deelnemende groep

DE MUSICAL-EXPRESS

Een hulp voor alle leerkrachten die met de musical in groep 8 bezig zijn maar geen affiniteit met dans hebben. In overleg met de leerkracht worden een aantal dansen gemaakt die in de musical passen. Afhankelijk van het aantal dansen, de lengte van de dansen en het aantal leerlingen die meedoen worden er repetities vastgelegd ( max. 4 lesuren per dans). De dansen zijn na de repetities zodanig af dat ze zonder problemen in de musical gevoegd kunnen worden.

Groep

8

Datum

In overleg

Duur

In overleg met de leerkracht

Plaats

School

Benodigde faciliteiten

Grote oefenruimte, muziekinstallatie

Prijs

€ 45,- per lesuur